Logopeda Gostynin

Oferta

W ramach działalności gabinetu logopedycznego zachęcam do zapoznania się z ofertą usług logopedycznych i treningu EEG Biofeedback. W ofercie m.in.:
  • diagnoza i terapia zaburzeń mowy
  • pomoc pedagogiczno – logopedyczna w trudnościach z czytaniem i pisaniem (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
  • terapia jąkania i niepłynności mowy
  • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi – trening EEG Biofeedback
  • grafomotoryka
  • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • terapia dzieci ze spektrum autyzmu
  • ćwiczenia usprawniające małą motorykę „terapia ręki”
  • zabawy z ortografią
  • konsultacje dla rodziców