Logopeda Gostynin

Logopedia

Terapia logopedyczna ma za zadanie nie tylko usprawniać mówienie, czytanie i pisanie ale ma także odkrywać mocne strony dziecka, wspomagać możliwości rozwojowe, ćwiczyć pamięć i dawać poczucie satysfakcji z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń i zadań. To dzięki umacnianiu wiary we własne możliwości i niwelowanie przeszkód pozwala na jeszcze szerszy i głębszy rozwój dziecka.